gotowy2_04.gif

gotowy2_05.gif

gotowy2_06.gif

gotowy2_07.gif

gotowy2_08.gif

 

OFERTA SZKOŁY


 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/16
dla absolwentów gimnazjum

 

 Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom i wymaganiom obowiązującym na rynku pracy ZSP nr 4 w Inowrocławiu systematycznie dostosowuje kierunki kształcenia i wdraża nowe kierunki nauczania m.in.

Technik ekonomista - 4-letni cykl kształcenia

Technik handlowiec - 4-letni cykl kształcenia

Technik logistyk - 4-letni cykl kształcenia

Technik organizacji reklamy - 4-letni cykl kształcenia

Sprzedawca - 3-letni cykl kształcenia

Jak widać, staramy się uatrakcyjniać ofertę zawodową naszej szkoły, a jednocześnie być o jeden krok przed zapotrzebowaniem rynku. Chcemy, aby nasza oferta edukacyjna była odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i nie produkowała bezrobotnych.


 

gotowy2_19.gif

gotowy2_21.gif

gotowy2_50.gifgotowy2_52.gifgotowy2_23.gif

 

gotowy2_25.gif

gotowy2_26.gif

gotowy2_28.gif

gotowy2_31.gif

gotowy2_32.gif

gotowy2_33.gif

gotowy2_35.gifgotowy2_35.gifgotowy2_3.gif

gotowy10_36.gif

gotowy2_20.gif

gotowy2_22.gif

gotowy2_27.gifczytaj.gif


Archiwum roku 2013/14

Archiwum roku 2012/13

Archiwum roku 2011/12

Archiwum roku 2010/11

Archiwum roku 2009/10

Archiwum roku 2008/09

Archiwum roku 2007/08

Archiwum roku 2006/07