gotowy2_04.gif

gotowy2_05.gif

gotowy2_06.gif

gotowy2_07.gif

gotowy2_08.gif

 

PRACA PEDAGOGA


Pedagog szkolny mgr Elżbieta Tomaszewska

Godziny pracy:

Poniedziałek

11:30

- 15:00

Wtorek

8:00

- 15:00

Środa

8:00

- 11:00

Czwartek

8:00

- 15:00

Piątek

11:30

- 15:00

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
  • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły,
  • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  • działania działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
  • ponadto przez pedagoga szkolnego prowadzone są zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i terapii pedagogicznej dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się (np.: uczniowie z dysleksją , mający trudności z koncentracją uwagi, emocjonalne).

 

 

gotowy2_19.gif

gotowy2_21.gif

gotowy2_50.gifgotowy2_52.gifgotowy2_23.gif

 

gotowy2_25.gif

gotowy2_26.gif

gotowy2_28.gif

gotowy2_31.gif

gotowy2_32.gif

gotowy2_33.gif

gotowy2_35.gifgotowy2_35.gifgotowy2_3.gif

gotowy10_36.gif

gotowy2_20.gif

gotowy2_22.gif

gotowy2_27.gifczytaj.gif


Archiwum roku 2013/14

Archiwum roku 2012/13

Archiwum roku 2011/12

Archiwum roku 2010/11

Archiwum roku 2009/10

Archiwum roku 2008/09

Archiwum roku 2007/08

Archiwum roku 2006/07