gotowy2_04.gif

gotowy2_05.gif

gotowy2_06.gif

gotowy2_07.gif

gotowy2_08.gif

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


Wydarzenie

Data

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2014

Zebrania z rodzicami klas I

10 września 2014

Rada pedagogiczna

9 września 2014 godz. 15:30

Zebrania z rodzicami

11 - 12 września 2014

Drzwi otwarte

18 listopada 2014
godz. 15:30 - 17:30

Wystawianie ocen za I semestr

19 grudnia 2014

Zimowa przerwa świąteczna

22 - 31 grudnia 2014

Rada pedagogiczna

5 stycznia 2015 godz. 13:00

Zebrania z rodzicami

7 - 8 stycznia 2015

Ferie zimowe

16 luty - 1 marzec 2015

Rekolekcje

23 - 25 marca 2015

Wiosenna przerwa świąteczna

2 - 7 kwietnia 2015

Drzwi otwarte dla gimnazjalistów

21 marca 2015 godz. 9:00 - 12:00

Drzwi otwarte

24 marca 2015 godz. 15:30 - 17:00

Wystawianie ocen dla klas kończących

do 14 kwietnia 2015

Rada pedagogiczna

17 kwietnia 2015

Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

24 kwietnia 2015 - technikum

26 czerwca 2015 - szkoła zawod.

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

j. polski

matematyka

j. angielski

 

od 11 do 23 maja 2015

 

4 maja 2015

5 maja 2015

6 maja 2015

Zebrania z rodzicami - drzwi otwarte

19 maja 2015 godz. 15:30 - 17:30

Egzaminy zawodowe:

- etap pisemny

- etap praktyczny

 

15 czerwca 2015 godz. 12:00

od 16 do 19 czerwca 2015

Wystawianie ocen

19 czerwca 2015

Rada pedagogiczna

22 czerwca 2015 godz. 15:30

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2015

 

gotowy2_19.gif

gotowy2_21.gif

gotowy2_50.gifgotowy2_52.gifgotowy2_23.gif

 

gotowy2_25.gif

gotowy2_26.gif

gotowy2_28.gif

gotowy2_31.gif

gotowy2_32.gif

gotowy2_33.gif

gotowy2_35.gifgotowy2_35.gifgotowy2_3.gif

gotowy10_36.gif

gotowy2_20.gif

gotowy2_22.gif

gotowy2_27.gifczytaj.gif


Archiwum roku 2013/14

Archiwum roku 2012/13

Archiwum roku 2011/12

Archiwum roku 2010/11

Archiwum roku 2009/10

Archiwum roku 2008/09

Archiwum roku 2007/08

Archiwum roku 2006/07