gotowy2_04.gif

gotowy2_05.gif

gotowy2_06.gif

gotowy2_07.gif

gotowy2_08.gif

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ


W naszej szkole można uczestniczyć w zajęciach różnych kółek zainteresowań. Każdy uczeń „Ekonoma” może rozwijać swoje umiejętności oraz poszerzać wiedzę…

 

KOŁO DZIENNIKARSKIE

redagujące gazetkę szkolną - "Szkolny Odlot"

Opiekun: mgr Aleksandra Sałaj

 

Gazetka szkolna ukazuje się od 18 lat, bez przerwy.

Jest redagowana i wydawana przez zespół uczniów naszej szkoły. Młodzież doskonali swoje umiejętności dziennikarskie i rozwija skrzydła jako redaktorzy. Członkowie redakcji wcielają się w role dziennikarzy i korespondentów, spacerując po szkolnych korytarzach uważnie przyglądają się życiu szkoły, tropią nowe tematy, przeprowadzają wywiady i zbierają materiał do kolejnych wydań gazetki. W ciągu każdego roku szkolnego ukazują się cztery numery szkolnego czasopisma na stronie internetowej. Każdy z nich jest poświęcony innej tematyce, lecz są też stałe kolumny, takie jak: wywiady z nauczycielami, informacje z życia szkoły, konkursy przedmiotowe, moje fascynacje, kącik kibica, sonda i strony angielska, niemiecka oraz rosyjska.

 

Aktualna stopka redakcyjna:

Redaktor naczelny: Justyna Mierzejewska

Redaktorzy gazetki: Patrycja Drop, Weronika Dzierżawska, Aleksandra Gołdyn, Weronika Chlebek, Izabela Mirucka, Paulina Kieliszak, Marta Więzowska, Magdalena Malka, Anna Młyńska, Adam Kaczmarek, Marcin Książek, Ewelina Mroczkowska, Daria Szczepanek.

Skład komputerowy: Jakub Matusiak, Patryk Lasocki

Współpraca: D. Lewandowska – Biskup, A. Grącikowska, M. Kawczyński

Strona internetowa: www.ekonom-ino.pl

Co tydzień odbywają się zebrania koła dziennikarskiego – w każdą środę na dużej przerwie w sali nr 109

 

     Redakcja "Szkolnego Odlotu" podczas pracy nad wydaniem kolejnego numeru...

 

     Redakcja "Szkolnego Odlotu" wraz z opiekunem mgr Aleksandrą Sałaj podczas wizyty      w inowrocławskim radiu GRA

         


KOŁO MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Co drugi czwartek o godz. 8.00 w Sali nr 03A odbywają się zajęcia prowadzone przez panią Danutę Lewandowską – Biskup. Na zajęciach spotykają się osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę lub też osoby zaczynające naukę od podstaw. Pracujemy w grupie około 10 osób. Poznajemy nowe, ciekawe zwroty i wyrażenia. Poznajemy kulturę i obyczaje Rosjan. Szlifujemy trudną i skomplikowaną sztukę władania językiem obcym. Każdy ma okazję się wykazać i mówić po rosyjsku – oczywiście nie przy tablicy… Uczestniczymy również w konkursach. Co roku odbywa się KONKURS NA MISTRZA W CZYTANIU POEZJI ROSYJSKIEJ, Festiwal piosenki rosyjskiej. Mamy już swoje sukcesy. Organizujemy też wiele imprez w naszej szkole. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na zajęcia.

     Uczniowie Koła Miłośników Języka Rosyjskiego

 

A dlaczego warto uczyć się języka rosyjskiego?

● Pod względem popularności zajmuje on jedno z czołowych miejsc na świecie. Ma rangę języka międzynarodowego, posługuje się nim ok. 300 mln ludzi. Stanowi jeden z 6 oficjalnych języków ONZ.

● Bez znajomości języka rosyjskiego nie da się rozwinąć działalności biznesowej na Wschodzie Europy.

● Władanie językiem rosyjskim w znaczny sposób ułatwia poruszanie się po rynku pracy. Jest wzbogaceniem CV.

● Warto opanować język Puszkina, Dostojewskiego, Tołstoja i wielu innych znanych pisarzy rosyjskich.

● Język rosyjski jest najbardziej melodyjnym językiem na świecie. Jest łatwy i przyjemny.

Rosyjski i polski wywodzą się z jednej grupy języków – grupy wschodniosłowiańskiej, stąd wiele podobieństw. Polacy najszybciej uczą się języka rosyjskiego.


KOŁO EKONOMICZNE

Opiekun: mgr Maria Płocek

Termin spotkań: dwa razy w miesiącu w poniedziałek na 8 i 9 godz. lekcyjnej

Kółko ma na celu:

 • rozwijanie umiejętności ekonomicznych przydatnych w pracy zawodowej;
 • poruszanie następujących tematów:
 • bieżąca sytuacja gospodarcza Polski;
 • omówienie wskaźników makroekonomicznych i funkcjonowania giełdy.

KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

Opiekun: mgr Paulina Pietrzak - Stocka

 • do Koła należy 14 uczniów naszej szkoły, którzy stanowią zespół młodzieży zainteresowanej książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki,
 • KPB ściśle  współpracuje z Samorządem Uczniowskim, organizując wspólnie  szereg imprez i realizując mnóstwo przedsięwzięć szkolnych,
 • członkowie Koła systematycznie dbają o wystrój biblioteki szkolnej, organizują Kiermasze Taniej Książki, przygotowują okolicznościowe wystawy,
 • praca w KPB uczy młodzież obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez wzbudzanie poczucia współodpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym i lokalnym.

Uczniowie KPB wraz z opiekunem panią mgr Pauliną Pietrzak - Stocką

 

Pakowanie makulatury

 

Pakowanie makulatury

 

Porządkowanie regałów

 

Podlewanie kwiatów

 

Prowadzenie statystyk

 

Wypożyczanie książek

 

Przygotowywanie gazetki ściennej

 

Przygotowywanie gazetki ściennej

 

Śniadanie podczas długiej przerwy

 


KOŁO TEATRALNE

"Bo teatr jest po to,

Żeby wszystko było inne niż dotąd..."

 

Pomysł założenia grupy narodził się we wrześniu 2006 roku. Celem jego działania jest zapewnienie młodzieży możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich zdolności artystycznych oraz występowania publicznie. Opiekę nad teatrem szkolnym sprawuje p. mgr Joanna Sikorska.

Młodzież, która spotyka się na próbach koła teatralnego to uczniowie różnych klas I, II oraz III. Udział jest oczywiście dobrowolny. Wielu uczniów przychodzi zobaczyć jak pracują inni i zostają tam na dłużej, ponieważ odkrywają u siebie drzemiące pokłady talentu, a przede wszystkim doskonale się bawią w gronie rówieśników.

Przygotowujemy zabawne skecze lub scenki satyryczne, które wystawiamy przy okazji różnych imprez szkolnych. Nasz debiut nastąpił w październiku br. podczas konkursu mitologicznego. Była to impreza integracyjna, a my zaprezentowaliśmy krótkie scenki teatralne i tematyce mitologicznej. Najlepiej czujemy się w repertuarze kabaretowym, ale nie zamierzamy tylko do niego się ograniczać. Mamy wiele pomysłów na poszerzenie naszej działalności.


SKS "EKONOMIK"

Opiekun: mgr Marcin Budner

Termin spotkań: środa 15:40

 • piłka siatkowa dziewcząt
 • piłka koszykowa chłopców

Opiekun: mgr Hubert Dobrzański 

Termin spotkań: poniedziałek

 • piłka ręczna chłopców
 • piłka nożna chłopców
 • gimnastyka - piramidy

Opiekun: mgr Małgorzata Kieliszczyk-Piernik

Termin spotkań: wtorek

 • lekkoatletyka
 • gimnastyka, aerobik

Opiekun: mgr Katarzyna Lewicka

Termin spotkań: środa-siłownia 15:30

 • aerobik

Opiekun: mgr Anna Stankiewicz

Termin spotkań: piątek

 • tańce
 • lekkoatletyka
 • piłka koszykowa chłopców

SKS ma na celu

 • przygotowanie drużyny piłki siatkowej dziewcząt do startu w Mistrzostwach Powiatu;
 • przygotowywanie drużyny piłki ręcznej chłopców do startu w Mistrzostwach Powiatu;
 • reprezentowanie szkoły,
 • poprawę kondycji,
 • kształtowanie sylwetki.

 

gotowy2_19.gif

gotowy2_21.gif

gotowy2_50.gifgotowy2_52.gifgotowy2_23.gif

gotowy2_25.gif

gotowy2_26.gif

gotowy2_28.gif

gotowy2_31.gif

gotowy2_32.gif

gotowy2_33.gif

gotowy2_35.gifgotowy2_35.gifgotowy2_3.gif

gotowy10_36.gif

gotowy2_20.gif

gotowy2_22.gif

gotowy2_27.gifczytaj.gif


Archiwum roku 2013/14

Archiwum roku 2012/13

Archiwum roku 2011/12

Archiwum roku 2010/11

Archiwum roku 2009/10

Archiwum roku 2008/09

Archiwum roku 2007/08

Archiwum roku 2006/07