UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu www.ekonom-ino.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Projekt „Twoja wiedza – Twoja przyszłość III”

baner wspolpraca

 

Swoje powstanie szkoła zawdzięcza prywatnej inicjatywie sióstr Schmieder, Niemek, które w 1898 roku zorganizowały kursy gospodarstwa domowego, księgowości i krawiectwa. Uruchomiły je w oparciu o ustawę ministra przemysłu i handlu z 4 maja 1886 roku. Musiały zatem posiadać niezbędne kwalifikacje, prezentować zadowalający poziom moralny, zaproponować odpowiednią siatkę godzin nauczania, dysponować wymaganym pomieszczeniem i niezbędnymi środkami finansowymi. Szkoła sióstr Schmieder miała tak wielkie powodzenie, że w roku 1911 miasto zdecydowało się przejąć ją na własny rachunek i wybudowano gmach, który na owe czasy i wymagania był wzorowo urządzony. Za czasów niemieckich szkoła była liczebnie niewielka. W ciągu roku kształciło się zaledwie 60 uczennic. Obowiązywał kursowy system nauczania. Poszczególne kursy były krótkotrwałe, od 3-10 miesięcy.

Staraniem władz miejskich w 1911 roku oddano do użytku nowy gmach, a szkoła przyjęła nazwę: Miejska Szkoła Handlowo - Przemysłowa - Żeńska w Inowrocławiu.

Ogromne zasługi przy wspieraniu budowy szkoły położył Stefan Knast, inowrocławski księgarz i wydawca, działacz narodowy w okresie zaborów i międzywojennym 20-leciu. Historia tak zarządziła, że cała jego rodzina, a więc on sam, jego synowie Wiesław i Zbigniew oraz córka Krystyna Czajkowska z domu Knast, związana jest z tradycją tej szkoły.

Wybitną rolę w zakresie organizacji oświaty, głównie jej spolszczenia na terenie Inowrocławia, odegrał ksiądz Antoni Laubitz- pierwszy inspektor szkolny na powiat inowrocławski, mogileński i strzeleński. To jemu właśnie powierzono zorganizowanie polskiego gimnazjum, szkół powszechnych i Szkoły Wydziałowej oraz zabezpieczenie szkolnego mienia Seminarium Nauczycielskiego w Inowrocławiu. Miejską Szkołę Handlowo - Przemysłową - Żeńską przejmował z rąk niemieckich i nadzorował jej spolszczenie późniejszy inspektor szkolny na terenie Inowrocławia Aleksander Nowakowski.

 0028

W maju 1920 roku dyrektorem szkoły została Helena Salówna i tym samym szkoła od tego momentu przybrała polskie oblicze. Dyrekcję szkoły kolejno w roku 1928 przejęła Janina Lewandowska. Dzięki jej kierownictwu Miejska Szkoła Handlowo- Przemysłowa stała się znaczącą placówką oświatowo- wychowawczą. W szkole dominował wówczas system nauczania kursowego o zróżnicowanym czasie trwania i obejmował zarówno uczniów młodocianych jak i osoby dorosłe.

0027

Zasadnicze zmiany przyniósł rok szkolny 1924/1925. Kurs handlowy zmienił się na 2-letnią szkołę handlową, a kurs zawodowy na szkołę przemysłową o 2- letnim dziale bieliźniarskim i 3-letnim dziele krawieckim.

Zgodnie z założeniami reformy oświatowej z 1932 roku, przystępowano do organizowania gimnazjów i liceów handlowych. Był to w zamyśle ustawodawcy proces organizacyjny obliczony na realizację w przeciągu kilku najbliższych lat. Odpowiednie przygotowanie kadry nauczającej zapewniał ówczesny Naczelnik Wydziału Szkół Handlowych w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Podstawę programu nauczania w gimnazjum i liceach handlowych tworzyły: organizacja i technika handlu ni reklamy, towaroznawstwo, geografia gospodarcza, matematyka i księgowość oraz przedmioty ogólnokształcące.

Warto zaznaczyć, że w całej Polsce było zaledwie 8 średnich państwowych szkół handlowych. W Wielkopolsce przez państwo utrzymywana była szkoła handlowa w Lesznie i w Poznaniu. Natomiast pozostałe szkoły utrzymywane były przez miasta (Poznań, Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno), izby przemysłowo- handlowe (Poznań, Bydgoszcz) lub przez Towarzystwo Kupców (Ostrów Wielkopolski).

Oprócz kierunku handlowego w MSH - Przemysłowej, funkcjonowała Szkoła Handlowa Zrzeszenia Samodzielnych Polsko - Chrześcijańskich Kupców (dla chłopców), którą zlikwidowano w czerwcu 1932 roku.

18 lutego 1938 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o powołaniu Gimnazjum Kupieckiego w Inowrocławiu. Problemem jednak stała się kwestia pomieszczeń dla gimnazjum. Istniejące lokale Miejskiej Szkoły Handlowo- Przemysłowej okazały się niewystarczające, bowiem w budynku funkcjonowało jeszcze Liceum Dietetyczno - Sanatoryjne, którego celem było kształcenie przyszłych pracowników pensjonatów, internatów, sanatoriów i pracownic szpitalnych specjalizujących się w problematyce racjonalnego i zdrowego żywienia. Była to pierwsza tego rodzaju szkoła w kraju.

Rozrastająca się organizacyjnie i programowo Miejska Szkoła Handlowo - Przemysłowa coraz bardziej borykała się ze szczupłością pomieszczeń i brakiem odpowiedniego, w stosunku do podjętych zadań, gmachu szkolnego. Budynek postawiony w 1911 roku stał się dla wymogów szkoły lat 30-tych zupełnie niewystarczający. Ogólny brak funduszy stał na przeszkodzie rozbudowy gmachu placówki. W 1932 roku szkoła posiadała laboratorium chemiczne, zbiory towaroznawcze i bibliotekę liczącą około tysiąca tomów.

Rozwój szkoły i jej dydaktyczno - wychowawczą działalność brutalnie przerwała wojna. 8 września 1939 roku wkroczył do Inowrocławia 337 pułk piechoty niemieckiej dowodzony przez ppłk Arndta. Zaczęła się tragiczna dla wszystkich mieszkańców hitlerowska okupacja. Nauczyciele i uczniowie jednak godnie pełnili swój obowiązek, podejmując konspiracyjną walkę z okupantem, ginąc na polu walki i w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.

W związku z wybuchem II wojny światowej, szkolny sztandar, który łączył tradycje polskie z symboliką religii katolickiej, znalazł się w niebezpieczeństwie. Woźnej szkoły pani Helenie Montewskiej udało się go schronić tuż przed zajęciem obiektu szkolnego przez hitlerowców. Ryzykując wiele, przechowywała go przez sześć lat okupacji i traktowała jako symbol nadziei i przetrwania. Kolejno, stosunek ludowej władzy do emblematów religijnych był niechętny, a nawet wrogi i z tego powodu sztandar poniewierał się. Zawieszono go za szafami w gabinecie dyrektora czy pokoju nauczycielskim. Wreszcie nadszedł moment, kiedy trzeba było go zupełnie usunąć ze szkoły. Znalazły się jednak osoby, które obroniły sztandar z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej- niegdyś godło szkoły i symbol jej honoru. Sprawowały troskliwą opiekę nad nim we własnych domach. Byli to - nieżyjący już dziś - pani profesor Helena Smoczkiewicz i woźny szkolny pan Zaworski. Po jego śmierci żona przekazała sztandar pani Emilii Wajdzie, wieloletniej nauczycielce szkoły, która zmarła w wieku 106 lat (w roku 2015). Pani Emila oddała sztandar w latach 70 do kościoła pod wezwaniem św. Krzyża z myślą, że wreszcie doczeka należnego mu miejsca. W kartach historii naszej szkoły i miasta zapisały się losy ówczesnej dyrektorki pani Janina Lewandowskiej. Wspólnie z byłym prezydentem Inowrocławia dr. Józefem Krzymińskim kierowała przygotowaniami do obrony miasta przez hitlerowskimi wojskami. Aresztowana ona została przez Niemców w dniu 23.02.1943 roku tranzytem z Krakowa została przewieziona do obozu w Oświęcimiu. Oznaczona była numerem 36234 i zginęła 4 kwietnia 1943 roku, mając 47 lat.

 uczennice szkoly

Miejską Szkołę Handlowo - Przemysłową reaktywowano, po wojennej przerwie, 8 marca 1945 roku. W szkole funkcjonowały działy: handlowy i administracyjno - gospodarczy (4 oddziały), krawiecki (2 oddziały) oraz gospodarczy (2 oddziały). Kierunki handlowe rozwijały się bardzo prężnie:

 • 4-letnia szkoła dla dorosłych - pierwsi absolwenci ukończyli naukę w 1947 roku (łącznie uczniów tej szkoły było 306, do roku 1950);
 • Miejskie Gimnazjum Handlowe - 3-letnie dla dorosłych - pierwsi absolwenci 1946 roku (łącznie uczniów tej szkoły było 126, do roku 1950);
 • Państwowe Liceum Handlowe - absolwenci w roku 1950 w liczbie 28;
 • Państwowe Liceum Administracyjno - Gospodarcze I i II stopnia - absolwenci w roku 1951 w liczbie 39;
 • Państwowe Liceum Administracyjno - Handlowe I stopnia - absolwenci 1951 w liczbie 97;
 • Państwowe Technikum Handlowe - absolwenci w 1952 roku w liczbie 38;
 • Państwowe Liceum Administracyjno - Gospodarcze - absolwenci w roku 1952 w liczbie 30;
 • Państwowe Liceum Administracyjno - Handlowe (wieczorowe dla pracujących) - absolwenci w roku 1952 w liczbie 27;
 • Technikum Handlowe - absolwenci w latach 1953-1957 w liczbie 277.

002

003

 004  005
 006  007
 008  009
 0010  0011
 0012  0013
 0014  0015
 0016  0017
 0018  0019
 0020  0021
 0022  0023
 0024  0025
001

Kolejna reorganizacja szkoły to powstanie 3-letniego Technikum Ekonomicznego, 3-letniego Technikum Gospodarczego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły 1 września 1958 roku, kiedy powołano 5-letnie Technikum Ekonomiczne (w miejsce istniejącego Technikum Handlowego)i Zasadniczą Szkołę Zawodową. Rozrastająca się szkoła została podzielona i ostatecznie 6 stycznia 1965 roku przeniesiono Technikum Ekonomiczne i Zasadniczą Szkołę Handlową do nowoczesnego gmachu przy dzisiejszej ulicy Józefa Krzymińskiego.

1 września 1969 roku nastąpiły kolejne zmiany w strukturze organizacyjnej szkoły. Powstały wówczas Liceum Ekonomiczne, Wieczorowe Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa. W następnych latach szkoła kilka razy zmieniała swą nazwę. 1 września 1975 roku zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Ekonomicznych. 1 września 1990 uruchomiono w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych - Liceum Handlowe oraz Policealne Studium Zawodowe. Uruchomienie Liceum Handlowego było inicjatywą niezwykle trafną i zasadną, tym bardziej, że rozwój placówek handlowych w sektorze prywatnym stał się zjawiskiem powszechnym. Starania o powołanie do życia tego typu szkoły podjęte zostały wspólnie z nauczycielami Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy już pod koniec 1989 roku. Inowrocławsko - bydgoską inicjatywą zainteresowały się zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej i istniejące wówczas Ministerstwo Rynku Wewnętrznego. Kolejna zmiana nazwy szkoły nastąpiła: 17 grudnia 1992 roku na Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych, szkoła otrzymała wówczas nowy sztandar poświęcony przez Prymasa Polski - Józefa Glempa. W latach 90-tych XX wieku szkoła nawiązała międzynarodową współpracę ze szkołami z innych krajów europejskich. W marcu 1996 roku po nawiązaniu współpracy z placówką oświatową z Forbach, nastąpiła wymiana młodzieży polsko - francuskiej. Natomiast od października 1998 roku do lipca 2000 roku trwała międzynarodowa współpraca naszej szkoły ze szkołami z Portugalii, Francji i Włoch w ramach Europejskiego Projektu Edukacyjnego „Sokrates-Comenius”. 8 i 9 czerwca 2002 roku szkoła obchodziła swój Jubileusz 80-lecia, w ramach którego uczniowie m .in. wystawili widowisko historyczne pt.: „Proces o zwrócenie Pomorza ”oraz montaż słowno-muzyczny pt.: ”Nasz handel ma tradycję”. W 2002 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, w skład którego weszły: Technikum Ekonomiczne, Technikum Handlowe, Liceum Profilowane i Szkoła Zasadnicza Handlowa.

1 września 2007 roku uruchomiono w naszej szkole 4-letnie technikum logistyczne. W późniejszych latach oprócz funkcjonujących kierunków nauczania: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, utworzono kierunek technik organizacji reklamy oraz technik spedytor.

9 czerwca 2009 roku ZSP nr 4 w Inowrocławiu obchodził święto szkoły związane z nadaniem nowego sztandaru i Patrona - 59.Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Natomiast we wrześniu 2010 roku nasza szkoła obchodziła Jubileusz 90-lecia swego istnienia.

Wymierny wpływ na kierunki rozwoju i osiągnięcia szkoły wywarli jej kolejni dyrektorzy:

 • 1911 1920 Margaret Schmieder
 • 1920 1927 Helena Salówna
 • 1928 1939 Janina Lewandowska (ostatnia przedwojenna dyrektorka szkoły)
 • 8 marca – 3 września 1945 Marian Mroziński
 • 4 września 1945 1950 Leokadia Rogalska
 • 1950 – 1952 Andrzej Wróblewski
 • 1952 – 1953 Augustyn Staniek
 • 1953 – 1963 Stefan Graczkowski
 • 1963 1964 p.o. dyrektora Lech Chudziński
 • 1964 – 1971 Antoni Wica
 • 1971 – 1973 Janusz Kuta/zastępca dyrektora Janusz Konieczny
 • 1973 1982 Kajetan Krysiński zastępcy dyrektora Hanna Michalak, dr Irena Piechowiak, Jan Skoczypiec
 • 1982 2004 Henryk Głuszkowskizastępcy dyrektora Bożena  Wysocka, Małgorzata Celberg
 • 2004 2009 Małgorzata Celbergzastępca dyrektora Anna Zielińska
 • od roku 2009 Artur Nalewajski zastępca dyrektora Anna Zielińska.

Logowanie

logo bip

logo epuap

FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ

film

Logowanie e-DZIENNIK

logo vulcan

BLOG redakcji

logo szkolny odlot

Szkolny Instagram

logo Instagram

Platforma edukacyjna e-ZSP nr 4

logo_moodle

POWIAT INOWROCŁAWSKI

logo powiat

Współpracujemy:

santander

CKU

Odwiedź nasz fanpage:

facebook

kod QR facebook

Kto jest online

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

STARSZA WERSJA WITRYNY

stara strona

ARCHIWUM LAT 2006 - 2015

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com