Drukuj

7 grudnia w Inowrocławiu przeprowadzona została kolejna edycja kampanii edukacyjnej pn. „Tajemniczy klient" , w której udział wzięli uczniowie klas trzecich naszej szkoły: Patryk Głowacki i Michał Pomieciński – IIIa oraz Ewelina Blicharz, Kinga Pałasz, Angelika Orczyk, Natalia Wydrych, Marta Zbieranek i Monika Zawodniak - uczennice klasy IIIc.

Akcja miała na celu symulację zakupu alkoholu przez osoby nieletnie w placówkach detalicznych (markety, sklepy, bary) na terenie miasta.

Prowadzona kampania jest uświadomieniem jak najszerszym kręgom społecznym, że sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18. roku życia jest przestępstwem. Sprzedaży alkoholu może zapobiec sam sprzedawca, jak i każdy świadek próby jego zakupu przez osoby niepełnoletnie. Kampania ma na celu zmianę zachowań sprzedawców, co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz zwiększenie społecznej dezaprobaty dla tego procederu.

Kampanii „Tajemniczy klient” przeprowadzona została przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu. W szkole koordynatorem prowadzonej akcji była Elżbieta Tomaszewska – pedagog szkolny.

Wszystkim uczniom, którzy brali udział składamy podziękowanie.