Drukuj

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpili uczniowie z „czterech klas”. Egzamin składał się z części teoretycznej i części praktycznej w zawodzie technik handlowiec (A.18 - sprzedawca), technik logistyk (A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, kl. III, A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, kl. IV).

Egzamin z wynikiem pozytywnym ukończyli:

Klasa IV d – 100% technik handlowiec, kwalifikacja A.18

Klasa IVd – 80 % technik logistyk, kwalifikacja A.31

Klasa IVg – 92,85% technik logistyk, kwalifikacja A.31

Klasa IIIh – 96,42% technik logistyk, kwalifikacja A.30

Klasa IIId – 85,71% technik logistyk kwalifikacja A.30

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW PODCZAS ZDAWANIA KOLEJNYCH KWALIFIKACJI.