Drukuj

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego
(EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r. - [TUTAJ]