Drukuj

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu
z dnia 15 grudnia 2020 r. ustala sie dzień 28 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu
w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.