Drukuj

 

Uwaga Ósmoklasisto!

Jeżeli od września chcesz zostać uczniem Ekonoma, powinieneś!!!

  1. Wygenerować wniosek (podanie) w systemie Vulcan https://inowroclaw.edu.com.pl/kandydat/app/ maksymalnie do 10 lipca do godz.15:00;
  2. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły, logując się w systemie Vulcan, nanieść wszystkie swoje oceny;
  3. Kolejno, po otrzymaniu zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty, logując się w systemie Vulcan, nanieść wyniki z egzaminu;
  4. Następnie w dniach 31 lipca, 3 albo 4 sierpnia do godz.15:00 przyjdź do szkoły (do Ekonoma) w celu przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Przynieś również dyplomy uzyskane w szkole podstawowej dotyczące konkursów, olimpiad czy wolontariatu oraz 3 zdjęcia (legitymacyjne) i jeśli posiadasz, zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.